Prekių grąžinimas ir keitimas

  1. Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis bei remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
  2. Pirkėjas, norintis grąžinti prekę, turi informuoti Pardavėją elektroniniu paštu [email protected]. Pirkėjas turi Pardavėjui pristatyti prekę pilnai sukomplektuotą kartu su pirkimą patvirtinančiu dokumentu.
  3. Fiziniai asmenys, apsipirkę Elektroninėje parduotuvėje, turi teisę, nenurodydami priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio Kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Grąžinama prekė turi būti supakuota originalioje pakuotėje, nenaudota, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos – prekė ir jos pakuotė turi būti švari su originaliomis nepažeistomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir plėvelėmis. Bet kokiu atveju prekė gali būti grąžinama tik su tokiais pakeitimais, kurie buvo būtini norint prekę apžiūrėti.
  4. Elektroninėje parduotuvėje sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų nuo tos dienos, kuria Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: a) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai – nuo tos dienos, kuria Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis – nuo tos dienos, kuria Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.
  5. Kilus nesutarimams dėl grąžinamos prekės būklės, Pardavėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kad ši atliktų prekės ekspertizę. Išlaidas ekspertizės kaštams padengti apmoka kaltoji šalis.
  6. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes, su prekėmis komplektuotas dovanas ir bet kokias dėl pirkimo suteiktas papildomas vertes, jei jos yra grąžinamo pobūdžio Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas Pardavėjui apmoka Pirkėjas.
  7. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui jo už prekes sumokėtas lėšas. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų lėšų tol, kol prekės negrąžintos ir nepatikrintos Pardavėjo.
  8. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
  9. Jei Pirkėjas grąžina tik dalį pirkimo dokumente esančių prekių, pristatymo mokesčio dalis, kuri grąžinama Pirkėjui, apskaičiuojama proporcingai pagal grąžinamų prekių vertę visoje pirkimo dokumento vertėje.
  10. Pinigai Pirkėjui grąžinami bankiniu pavedimu į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
Informuoti, kai atsiras Mes informuosime Jus, kai produktas atsiras sandėlyje. Prašome įrašyti savo galiojantį el. pašto adresą žemiau.

No fields found, please go to settings & save/reset fields